Naisten kirkko

Naisten kirkko

Naisten kirkolla on ollut tärkeä asema ja kantava rooli Deeper Life Bible Churchissa alusta alkaen. Se keskittyy tiettyjen, henkisten ja perheeseen liittyvien tarpeiden vastaamiseen seurakunnan sisällä ja myös koko maailmassa. Monet naiset on pelastettu, autettu, vapautettu ja täytetty Pyhällä Hengellä tämän kirkon avulla. Monet perheet on tuotu uudestaan yhteen ja monia muita perheongelmia on ratkaistu Jumalan avulla.

Ota yhteyttä: womenministry@deeperlife.fi